Προστασία δεδομένων σε περίοδο πανδημίας

16.10.2020 14:34

Δελτίο Τύπου

Το τέταρτο Κείμενο Εργασίας ασχολείται με τη προστασία δεδομένων σε περίοδο πανδημίας. Η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα και νέους κινδύνους για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το ατομικό δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει ανάχωμα την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά στο να δημιουργήσει ένα ασφαλές θεσμικό περιβάλλον για τον σεβασμό της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του προσώπου. Στην εποχή της πανδημίας, η επέκταση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας δημιούργησε νέες ευκαιρίες αλλά και νέους προβληματισμούς.

Υλικό

Υλικό δημοσίευσης

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.