Ινστιτούτο Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1998.  Αποστολή του είναι η μελέτη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής με γνώμονα την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την ισόρροπη ανάπτυξη κράτους, αγορών και κοινωνίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το έργο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, εκδηλώσεις, εκπαίδευση και επιμόρφωση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: κράτος και κοινωνία, οικονομία και ανάπτυξη, εκπαίδευση, επιστήμη και πολιτισμός, διεθνής πολιτική και ασφάλεια, πολιτική και ιδεολογία.

Δείτε τις δράσεις μας Μάθετε περισσότερα

Τι Κάνουμε

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας στοχεύει μέσω της αριστείας στην  ποιοτική βελτίωση του πολιτικού διαλόγου σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό:

  • Προσφέρει ένα ανοικτό βήμα δημόσιου και πολιτικού διαλόγου
  • Προάγει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών
  • Συνδέει την επιστήμη, την αγορά και την κοινωνία των πολιτών με την πολιτική
  • Καταγράφει και αναλύει κριτικά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και στον κόσμο
  • Παράγει συστηματικές έρευνες με τη συμμετοχή καταξιωμένων πανεπιστημιακών και ερευνητών
  • Συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις
  • Ενημερώνει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημοσιογράφους και πολιτικά στελέχη στη διαμόρφωση πολιτικής

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.