Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα με τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, την εκπόνηση ερευνών και την επιμέλεια διεθνών εκδόσεων. Η διεθνής δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Τον πρώτο αποτελεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως πλήρους μέλους σε πανευρωπαϊκούς πολυμερείς θεσμούς και δίκτυα, όπως:

  • το Centre for European Studies, επίσημη «δεξαμενή σκέψης» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
  • το European Ideas Network, ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα,
  • το European Network of Political Foundations, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά μία μεγάλη σειρά διμερών δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ιδεολογικά συγγενή πολιτικά ινστιτούτα: Konrad Adenauer StiftungHanns Seidel StiftungInternational Republican InstituteFondation pour l’ Innovation PolitiqueFondation Robert SchumanFundacion para el Analysis los Estudios Sociales (FAES)Politische Akademie der ÖVP, Fondazione Res Publica.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με άλλους εταίρους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:  ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα (π.χ. Friends of EuropeEuropean Policy CentreSecurity & Defence Agenda), πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP).

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.