Δημοσιεύσεις & Έρευνα

Το εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα πολιτικού και επιστημονικού προβληματισμού σε ποικίλα γνωστικά πεδία. Σε ερευνητικά προγράμματα και στις αναλύσεις έγκριτων αναλυτών απο την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας έχει διανείμει συνολικά περισσότερους από 20.000 τόμους όλων των εκδόσεών του.

  • Τις «Μονογραφίες», όπου δημοσιεύονται μελέτες Ελλήνων επιστημόνων καθώς και σημαντικές ξενόγλωσσες μονογραφίες σε μετάφραση.
  • Τις «Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας», σειρά αυτοτελών εργασιών για εξειδικευμένα θέματα.
  • Τα «Κείμενα Εργασίας», όπου παρουσιάζονται τα πρακτικά εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.
  • Τα «Λευκώματα», ειδικές εκδόσεις με πλούσιο φωτογραφικό ή εικαστικό υλικό.
  • Τις «Ηλεκτρονικές Εκδόσεις», όπου παρουσιάζονται αναλύσεις για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
  • Σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Springer τις ξενόγλωσσες σειρές: “The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Yearbook”, ετήσια έκδοση πολιτικών και επιστημονικών αναλύσεων για θέματα αιχμής και “The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs”, όπου δημοσιεύονται συλλογικοί τόμοι για ειδικές θεματικές.

Κύριο αντικείμενο του τομέα Έρευνα είναι η προώθηση πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Ο στόχος αυτός υπηρετείται με την εκπόνηση ερευνών, κυρίως στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε και άλλων ελληνικών και διεθνών οργανισμών και τη συνεχή επικαιροποίηση των βάσεων τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου

Δημοσιεύσεις & Έρευνα

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.