υμμετοχή στη Θεματική Διάσκεψη της ΟΝΝΕΔ με κεντρικό θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη»

21.03.2009 11:58 Σέρρες

Δελτίο Τύπου

Θεματική Διάσκεψη που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ΟΝΝΕΔ.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.