υμμετοχή στη Θεματική Διάσκεψη της ΟΝΝΕΔ με κεντρικό θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη»

21.03.2009 11:58 Σέρρες

Press release

Θεματική Διάσκεψη που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ΟΝΝΕΔ.

Search

Sorry, no results were found.