Δήλωση Συναίνεσης

Συναινώ στην καταχώριση και τήρηση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία με τη θέλησή μου έχω διαβιβάσει στο ΙΔΚΚ και για την ακρίβεια των οποίων είμαι υπεύθυνος, αποκλειστικά από τα υπεύθυνα όργανα του ΙΔΚΚ, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΙΔΚΚ με αυτοματοποιημένα μέσα, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.

 

(Συναινώ – Δεν συναινώ)

 

Γνωρίζω ότι διατηρώ το δικαίωμα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα αποδεκτών του ΙΔΚΚ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ________.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.