Προς μία κοινή μεταναστευτική Πολιτική; Ευρωπαϊκή Ευθύνη και Ανάγκες

28.11.2006 11:15

Δελτίο Τύπου

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer, το Ίδρυμα το Hanns Seidel, το Fondation pour l’ Innovation Politique, το Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales και το AZAD Centre for Political Studies.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αναγκών και των προκλήσεων που προκύπτουν από την ολοένα αυξανόμενη κινητικότητα του μεταναστευτικού ρεύματος προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αξιολόγηση των προοπτικών χάραξης μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχαν σημαντικοί πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: η Anca Daniela Boagiu, υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Ρουμανίας, ο Manfred Weber, ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Stephan Mayer, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Γερμανίας και ο Αλέξανδρος Ζαβός, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από πλευράς του Ινστιτούτου Δημοκρατίας συμμετείχαν ο Πρόεδρός του Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης και ο Παντελής Σκλιάς, Συντονιστής του Τομέα Διεθνούς Συνεργασίας.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.