Περιβάλλον και οικονομία: Η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης

09.11.2001 15:14 Πάτρα

Δελτίο Τύπου

Στην ημερίδα μίλησαν ο  Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, η Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ο Ευάγγελος Βαρδάκας, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γεώργιος Σπύρου, Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νίκος Κατσαρός, Χημικός, Ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και ο Δημήτριος Σκούρας, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής και Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.