Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας και του Προγράμματος IDEAS του London School of Economics με θέμα:«Τα Βαλκάνια στον Ψυχρό Πόλεμο»

27.05.2011 16:43 Αθήνα

Δελτίο Τύπου

Σε συνεργασία με LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σημαδεύτηκε στα Βαλκάνια από κρίσεις, εντάσεις και ένοπλες αντιπαραθέσεις. Η «μετάβαση» στη δημοκρατία υπήρξε δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις επώδυνη διαδικασία. Από τότε μέχρι σήμερα γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη η ιστορική έρευνα για τα Βαλκάνια. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχειακές πηγές των πρώην σοσιαλιστικών χωρών επέτρεψαν σε ερευνητές από όλο τον κόσμο να μελετήσουν τη σύγχρονη ιστορία των βαλκανικών χωρών και να εμπλουτίσουν, να επαληθεύσουν ή να αναθεωρήσουν ό,τι γνωρίζαμε μέχρι το 1990. Ιδιαίτερα διαφωτιστική υπήρξε η νεώτερη έρευνα για τον Ψυχρό Πόλεμο, για τον οποίο η γνώση μας παρέμενε επί δεκαετίες επικεντρωμένη στις δυτικές βαλκανικές χώρες και ελλιπής ως προς τον σοσιαλιστικό κόσμο.

Η εξέλιξη της ιστοριογραφίας για τα Βαλκάνια παρακίνησε το Πρόγραμμα IDEAS για τις Διεθνείς Σχέσεις των Βαλκανίων του London School of Economics and Political Science (LSE) και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Αθήνα) να συνδιοργανώσουν στην Αθήνα διεθνές συνέδριο με τίτλο «Τα Βαλκάνια στον Ψυχρό Πόλεμο» στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2011.

Το συνέδριο διερεύνησε τις δυναμικές που αναπτύχθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο και ανάμεσα στους δομικούς ψυχροπολεμικούς συνασπισμούς ισχύος, εξετάζοντας την επίδραση που είχε ο Ψυχρός Πόλεμος στα Βαλκάνια και, αντίστοιχα, την επίδραση περιφερειακών ζητημάτων στο ψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα (όπως π.χ. ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, η διένεξη της Γιουγκοσλαβίας με την ΕΣΣΔ κ.λπ.). Οι εισηγήσεις του συνεδρίου συνέδεσαν επίσης την ιστοριογραφική παραγωγή των Βαλκανίων με τις ευρύτερες τάσεις της διεθνούς επιστημονικής ιστοριογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και ψηφιακό υλικό από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.

Υλικό

Υλικό εκδήλωσης

Φωτογραφίες & Video

Φωτογραφίες Εκδήλωσης

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.