Δράσεις

Ο τομέας Δράσεις του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει ως αντικείμενο την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων, σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. Συναφή ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, διεθνής οργανισμοί, φορείς πολιτικών κομμάτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, περιλαμβάνονται στο ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα.

Οι εκδηλώσεις του Ινστιτούτου αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού προβληματισμού. Τα πρακτικά των ημερίδων και των συνεδρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο δημοσιεύονται στις εκδόσεις του.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.