Κλιματική Αλλαγή και Ελλάδα: Πέντε Προτάσεις Πολιτικής του Κώστα Καρρά (Αντιπρόεδρος της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομίας, Europa Nostra)

19.06.2019 9:46

Δύο τάσεις κυριάρχησαν στις ευρωπαϊκές εκλογές, αναμενόμενη άνοδος εθνικιστικών κομμάτων και ακόμα μεγαλύτερη άνοδος, μη αναμενόμενη, των Πρασίνων, που πλέον αποτελούν τρίτο κόμμα στη Γαλλία και δεύτερο στη Γερμανία. Ιδιαίτερα οι νέοι ψηφοφόροι της Βόρειας Ευρώπης, δηλώνουν την κλιματική αλλαγή ως την μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής τους. Οι Έλληνες πρέπει να συνεχίσουμε αμέριμνοι, αψηφώντας τα σημάδια των καιρών; Όχι. Η μόνη υγιής αντίδραση είναι να υιοθετήσουμε άμεσα αποτελεσματικές πολιτικές.

Ακολουθούν πέντε προτάσεις για την μεταφορά μιας τέτοιας απόφασης σε πράξεις:

  • Σταδιακή μεταβολή της φορολογικής πολιτικής με μείωση της φορολογίας στην ανθρώπινη εργασία (π.χ. εργοδοτικές και υπαλληλικές εισφορές) και αντίστοιχη αύξηση φόρων σε ρυποφόρες εκπομπές και δράσεις (πχ. εξόρυξη αδρανών υλικών ή πώληση πλαστικών μιας χρήσης) που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  • Άμεση επένδυση στην γεωθερμική ενέργεια, φθηνή, σταθερή και ανανεώσιμη που μέχρι τούδε ανεύθυνα αγνοήσαμε. Έρευνα για πιθανούς χώρους εγκατάστασης θαλασσινών αιολικών πάρκων. Ταχεία απομείωση της χρήσης λιγνίτη, αποφυγή εξόρυξης πετρελαίου, αποδοχή φυσικού αερίου για τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.
  • Φορολόγηση αυτοκινητιστικής κίνησης σε συμφωρημένα κέντρα μεγαλουπόλεων. Προετοιμασία χρήσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
  • Επιτέλους συνετή αντί επεκτατικής χωροταξίας με αποφυγή χωροθετήσεων σε περιοχές που θα πληγούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή από μεγάλης έντασης θύελλες. Υιοθέτηση υποχρεωτικών κανονισμών εφαρμογής βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ως και κατασκευής δεξαμενών συλλογής ομβρίων σε νέα κτίρια. Οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων πολιτών για αποτελεσματική μόνωση παλαιότερων οικημάτων.
  • Αναμόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ώστε να προσφέρει εμπειρίες μεγαλύτερης αξίας στους επισκέπτες για διαμονές μακρύτερου χρόνου. Ενίσχυση αθλητικού, θρησκευτικού, οικολογικού, περιπατητικού, πολιτισμικού, συνεδριακού και φυσιολατρικού τουρισμού. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος, συνέργια του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών επιχειρηματιών.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις στο ελληνικό τοπίο, στις χρήσεις γης και στους αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν αντικείμενα ευθύνης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο εθνικής εμβέλειας, οκταετές πρόγραμμα Life IP με αντικείμενο την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 19 εταίροι με συντονιστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.