Η Διεθνής Δράση της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή της Εμμανουέλας Δούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και κάτοχος της έδρας UNESCO στην κλιματική διπλωματία)

19.06.2019 9:44

Από την απαρχή της διεθνούς δράσης για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά και έχει επιρροή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαμόρφωση συμφωνιών με δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η κλιματική πολιτική, είναι ένας από τους λίγους τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ μπορεί να παρουσιάσει συνεκτικές θέσεις και να μιλήσει με μια φωνή.
Πράγματι, το ζήτημα τέθηκε εξαρχής ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και η ΕΕ ανέπτυξε σταδιακά την πλέον ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία συνέβαλε και στην υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων. Έχοντας αναπτύξει τη δική της πολιτική σε εσωτερικό επίπεδο, η ΕΕ επιχείρησε να προωθήσει λύσεις στο διεθνές πεδίο που να συνάδουν με τις δικές της επιλογές. Είναι αλήθεια ότι σε τομείς που έχει ήδη ρυθμίσει, είναι πιο εύκολο να υπερασπιστεί το ενωσιακό κεκτημένο και να επιδιώξει τη μετατροπή του σε διεθνή ρύθμιση. Ωστόσο, η προσχώρηση νέων κρατών-μελών ιδίως από την Ανατολική Ευρώπη, έχει σαφώς δυσχεράνει τη συμφιλίωση διαφορετικών συμφερόντων, εφόσον η οικονομία ορισμένων νέων μελών βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στη χρήση άνθρακα.

Παρά ταύτα, η ΕΕ κατόρθωσε να διαμορφώσει νέες διεθνείς συμμαχίες και να συμβάλει στην υιοθέτηση μιας φιλόδοξης συμφωνίας για το κλίμα το 2015. Η συμφωνία αυτή βάζει όλα τα κράτη σε ένα κοινό δρόμο για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η συμφωνία δεν επαρκεί από μόνη της για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος, καθώς θέτει ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Η άνοδος των πρασίνων στις τελευταίες εκλογές του ΕΚ είναι μία θετική εξέλιξη, διότι θα επηρεάσει όχι μόνο τη διαμόρφωση πολιτικών, αλλά και την επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν κρίσιμους ρόλους. Καθότι όμως για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν τα διακυβερνητικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να κρατήσει την κλιματική αλλαγή ψηλά στην ατζέντα και να δώσει το πράσινο φως για την υλοποίηση πιο δυναμικών πολιτικών. Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να δείξει το δρόμο για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις και εναρμονίζοντας τη δράση της σε άλλους τομείς, κυρίως την ενεργειακή πολιτική.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.