Αποτέλεσμα Ευρωεκλογών και Ελληνική Οικονομία του Μιχάλη Αργυρού (είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff University και Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.)

31.05.2019 11:42

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αποτελεί πολύ καλό οικονομικό νέο. Από το 2015 και ύστερα οι μακροχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στη πλευρά της προσφοράς, παραμένουν δυσοίωνες. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοτική και ποιοτική συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού (δημογραφικές εξελίξεις και brain drain), συρρίκνωση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου (οι νέες επενδύσεις είναι χαμηλότερες των αποσβέσεων), και χαμηλά/επιδεινούμενα επίπεδα παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, οι θεσμικές επιδόσεις της χώρας παραμένουν χαμηλές, διατηρούνται υψηλές στρεβλώσεις στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, και  παρατηρείται υποβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες. Τέλος, οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η πολιτική σταθερότητα κοινωνική συνοχή.  ‘Όλα τα παραπάνω δημιουργούν υψηλό επίπεδο πολιτικού και οικονομικού κινδύνου που ενσωματώνεται στις ελληνικές αξίες (ομόλογα και μετοχές) καθώς και τις αποφάσεις των Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος χαμηλών προσδοκιών, υψηλής αβεβαιότητας και χαμηλών επιδόσεων που διατηρεί την ελληνική οικονομία σε καθεστώς κρίσης. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατάργηση αυτού του φαύλου κύκλου. Τόσο η νίκη της ΝΔ, όσο και το μεγάλο εύρος της, δημιουργούν στις αγορές, τους επενδυτές και τους εργαζομένους τη προσδοκία εφαρμογής μιας τολμηρής φιλοαναπτυξιακής πολιτικής στο άμεσο μέλλον. Αυτή με τη σειρά της δημιουργεί προσδοκίες υψηλότερων αμοιβών εργασίας, επιχειρηματικών κερδών, και αποδόσεων ελληνικών αξιών. Έτσι, εισάγεται ένας νέος, ενάρετος κύκλος  χαμηλότερης αβεβαιότητας, βελτιωμένων προσδοκιών και επιταχυνόμενης ανάπτυξης.  Ο βαθμός λειτουργίας αυτού του ενάρετου κύκλου και η επιτυχία του να οδηγήσει οριστικά την Ελλάδα εκτός κρίσης θα εξαρτηθεί πρώτα από το αποτέλεσμα των επερχόμενων εθνικών εκλογών και, ύστερα, από το βαθμό εφαρμογής της απαραίτητης φιλοαναπτυξιακής πολιτικής.

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.