Το μέλλον του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης

18.10.1999 16:10 Κομοτηνή

Press release

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνος Σιμόπουλος και ο Αντιπρύτανης Άρης Χαραλαμπάκης

Search

Sorry, no results were found.