Στόχοι της Χιλιετίας και η Ελληνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας

07.12.2005 16:43 Αθήνα

Press release

Στην ημερίδα την εναρκτήρια ομιλία απηύθηνε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ ομιλητές ήταν οι: Γεώργιος Πανδρεμένος, Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών, Νίκη Αικατερίνη Κουτράκου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ και Διευθύντρια ΥΔΑΣ1, Επείγουσα Ανθρωπιστική Βοήθεια, Υπουργείο Εξωτερικών, Παντελής Σκλιάς, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη. Την ημερίδα συντόνισε η Συντονίστρια του Τομέα Εκδόσεων του Ινστιτούτου Δημοκρατίας και Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου.

Search

Sorry, no results were found.