Σειρά Σεμιναρίων Πολιτικής Επιμόρφωσης για τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους

20.03.2008 12:29 Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πάτρα

Press release

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε συνεργασία με το Centre for European Studies διοργάνωσαν έναν κύκλο σεμιναρίων πολιτικής επιμόρφωσης με θέμα την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους νέους. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνθηκαν σε ηγετικά στελέχη της ΟΝΝΕΔ και έλαβαν χώρα σε τέσσερις επιλεγμένες πόλεις: την Κομοτηνή (20 Μαρτίου), τη Θεσσαλονίκη (11 Απριλίου), την Αθήνα (18 Απριλίου) και την Πάτρα (9 Μαΐου).

Μεταξύ των εισηγητών ήταν οι: Παντελής Σκλιάς, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, Κώστας Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Χρυσοχόου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νικόλαος Τζιφάκης, Συντονιστής Τομέα Διεθνούς Συνεργασίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας. Επιπλέον, η Κατερίνα Πατσογιάννη, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, η Αναστασία Φιλίνη, χειρίστρια του προγράμματος “Youth in Action” και η Ιωάννα Τσουκανά, χειρίστρια του προγράμματος “Eurodesk”, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για της δυνατότητες δραστηριοποίησης που προσφέρουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους.

Search

Sorry, no results were found.