Ημερίδα για την Πολιτική και Επικοινωνιακή Στρατηγική ενόψει των εκλογών της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

18.09.2006 16:19 Πάτρα

Press release

Ημερίδα που διοργανώθηκε ενόψει των εκλογών της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Search

Sorry, no results were found.