Διάλεξη του Jeremy Rifkin με θέμα: «Σύγκριση του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού Κοινωνικού και Οικονομικού Μοντέλου»

04.10.2005 16:49 Αθήνα

Press release

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας διοργάνωσε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Jeremy Rifkin, Πρόεδρο του Ιδρύματος Οικονομικών Τάσεων στο Foundation on Economic Trends.

Search

Sorry, no results were found.