Διάλεξη του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Σταύρου Δήμα με θέμα: «Κλιματικές Αλλαγές και οι Επιπτώσεις τους στην Ελλάδα»

22.02.2008 15:34 Αθήνα

Press release

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Σταύρος Δήμας ανέπτυξε το κρίσιμο ζήτημα των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην Ελλάδα καθώς και τους κύριους άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Search

Sorry, no results were found.