Διάλεξη του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Andrew S. Natsios με θέμα: “Resolving the Darfur Crisis”

12.06.2007 15:55 Αθήνα

Press release

Στη διάλεξή του ο Andrew S. Natsios, Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Σουδάν ανέπτυξε καίρια ζητήματα της κρίσης στο Νταρφούρ.

Search

Sorry, no results were found.