Η Δημόσια Διπλωματία ως εργαλείο άσκησης ήπιας ισχύος στις Διεθνείς Σχέσεις

21.10.2019 10:21

Δελτίο Τύπου

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής παρουσιάζει μια νέα εκδοτική προσπάθεια, τα “Κείμενα Εργασίας”, τα οποία θα φιλοξενούν την ανάλυση ειδικών σε συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο Κείμενο Εργασίας ασχολείται με την έννοια της Δημόσιας Διπλωματίας και εξετάζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προβολή της. Η Δημόσια Διπλωματία είναι ένας βασικός άξονας της κρατικής δράσης στις ημέρες μας, ένας βασικός μοχλός για την διάχυση των θέσεων ενός κράτους στο διεθνές σύστημα. Η συστηματική εφαρμογή της από την Ελλάδα είναι ένα από τα νέα ζητούμενα της νέας εποχής.

Η παρουσίαση του κειμένου στο Υλικό

 

Υλικό

Υλικό δημοσίευσης

Αναζήτηση

Συγνώμη, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.