Έρευνα

Κύριο αντικείμενο του τομέα Έρευνα είναι η προώθηση πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Ο στόχος αυτός υπηρετείται με την εκπόνηση ερευνών, κυρίως στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε και άλλων ελληνικών και διεθνών οργανισμών και τη συνεχή επικαιροποίηση των βάσεων τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου

Έρευνα

Search

Sorry, no results were found.