Πίσω

Πολιτική και Ιδεολογία απέναντι σε παλαιά και νέα προβλήματα

Πάνος Καζάκος

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003

 

Ο Πάνος Καζάκος ασκεί με τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό, κριτική σε καθεστωτικές λογικές της ελληνικής πολιτικής και σε οργανωμένα συμφέροντα που συνδέονται μαζί της. Οι καταστάσεις που ανατέμνει μάς είναι γνώριμες: Ο «αντιφιλελευθερισμός» με τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες του και, συναφώς ο κρατικοδίαιτος αριστερισμός, που έχει μετατραπεί σε μια «νέα συντήρηση», η διαχεόμενη διαφθορά που συσχετίζεται, ανάμεσα σε άλλα, με τη διόγκωση του κρατικού παρεμβατισμού, οι συνέπειες της μακράς παραμονής στην εξουσία στη διαχείριση της οικονομίας, τη χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων και τη χειραγώγηση της κοινωνίας, η υπαγωγή της ιστορίας στην ανάγκη αναπαραγωγής της εξουσίας, οι ιστορικές ευκαιρίες (όπως η ένταξη στην Ε.Ε.) που δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε, το μεταρρυθμιστικό έλλειμμα της χώρας και η πεισματική άρνηση αναγνώρισης των οικονομικών δεδομένων. Η καθοδηγητική ιδέα των αναλύσεων του συγγραφέα είναι ότι πρέπει κανείς να διαπερνά το πυκνό νέφος εκείνων των ιδεών που, ηθελημένα ή όχι, συγκαλύπτουν εν τέλει και νομιμοποιούν προβληματικές καταστάσεις. 

Εικόνα Τεύχους
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr