Πίσω

Οικονομικές Θεωρίες Αρχές Διοίκησης και Αρχαία Ελληνική Σκέψη

Πέτρος Δούκας

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003

 

Στη μονογραφία αυτή, ο Πέτρος Δούκας αναπτύσσει με πρωτοτυπία έννοιες που έχουν τις ρίζες τους στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό όπως:

- Η σημασία του ανταγωνισμού, της ποικιλίας και της διαφορετικότητας στην οικονομική ανάπτυξη.

- Η σχέση και ο εναρμονισμός μεταξύ του ατομικού και δημοσίου συμφέροντος.

- Η τάση για γιγαντισμό των επιχειρήσεων.

- Ο ρόλος του κράτους και ο κρατικός παρεμβατισμός στις οικονομικές λειτουργίες.

- Η λειτουργία των χρηματιστηριακών αγορών.

-Οι αρχές της σύγχρονης διοίκησης και η σημασία του ανθρώπου σε κάθε επιχείρηση.

Εικόνα Τεύχους
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr