Πίσω

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο θεσμός κατά το Σύνταγμα του 1975

Διονύσιος Αναγνώστου

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2004

 

Με το Σύνταγμα του 1975, η χώρα απέκτησε πολίτευμα οριζόμενο πλέον ως «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. ορίστηκε ως «ρυθμιστής του πολιτεύματος». Οι αρμοδιότητές του αποτέλεσαν αντικείμενο έντονου πολιτικού και επιστημονικού διαλόγου. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε άμεσα ή έμμεσα ο έντονος αυτός διάλογος. Το βιβλίο επιχειρεί να θεμελιώσει πιθανές απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, καθώς και να αποτυπώσει τη λειτουργία του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως διαμορφώθηκε στην πράξη, και τις δυνατότητες αναθεώρησής του.

Εικόνα Τεύχους
Διονύσιος Αναγνώστου
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr