Πίσω

Η Αναγκαία Αναθεώρηση - Για ένα σύγχρονο σύνταγμα

Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης

Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006

Το βιβλίο του Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη συγκεντρώνει τις απόψεις του συγγραφέα σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα ήταν κατά τη γνώμη του σκόπιμο να περιληφθούν στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του. Ζητήματα όπως η καθιέρωση του ασυμβίβαστου βουλευτικού και υπουργικού αξιώματος, η σύσταση Συμβουλίου της Δημοκρατίας, η αύξηση των αριθμών των βουλευτών επικρατείας, η ίδρυση μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ, ο περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας, η ποινική ευθύνη των υπουργών, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας κ.ά., αποτελούν αντικείμενα προβληματισμού του συγγραφέα, ο οποίος επισημαίνει ότι η νέα αναθεώρηση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια σύγχρονη και προσανατολισμένη στο μέλλον συνταγματική δημοκρατική τάξη, εφόσον αξιοποιηθεί με σύνεση, σωστό προγραμματισμό και ευρεία πολιτική και κομματική συναίνεση.

Εικόνα Τεύχους
Αρχείο Pdf: 
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr