Πίσω

Εταιρική Διακυβέρνηση Κεφαλαιαγορές Χρηματιστήριο & Αξιολόγηση Επιχειρήσεων

Πέτρος Δούκας

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002

 

Η έκδοση αυτή προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των θεμάτων της αποτελεσματικότητας της αγοράς, της αξιολόγησης των επιχειρήσεων και τις προοπτικές του χρηματιστηρίου, του τραπεζικού δανεισμού, τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και των αγοραπωλησιών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων.

 

Εικόνα Τεύχους
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr