Πίσω

Ελληνική Παιδεία - Μια σύγχρονη τραγωδία

Γιώργος Ψαχαρόπουλος

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003

 

Ενώ η εκπαίδευση θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας, στην Ελλάδα βρίσκεται μονίμως σε κατάσταση κρίσης. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που ο ημερήσιος Τύπος ασχολείται καθημερινά με πάμπολλα εκπαιδευτικά ζητήματα, ενώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη διαμαρτύρονται … ή απεργούν. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και το ίδιο το υπουργείο Παιδείας έχουν δεσμευτεί σε τραγικούς ρόλους, χωρίς να εμφανίζεται από πουθενά ο από μηχανής θεός για να ρίξει την αυλαία. Το βιβλίο είναι μια τεκμηριωμένη ανάλυση της εκπαιδευτικής τραγωδίας που ζούμε. Παρουσιάζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος  από την πλευρά της μάθησης, της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Παρουσιάζονται εκπαιδευτικές καινοτομίες στον υπόλοιπο κόσμο και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για μια διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική που θα μπορούσε να τερματίσει την τραγωδία.

Εικόνα Τεύχους
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr