Πίσω

Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας: Θεσμοί Ανάπτυξης για τη σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση

Δημήτριος Β. Σκιαδάς

Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007

 

Στόχος του βιβλίου είναι να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία, ώστε να επιτρέψει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να διαδραματίσουν τον κρίσιμο αναπτυξιακό ρόλο τους  σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ΑΕΙ διαφοροποιούνται από τις εκπαιδευτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιατί η λειτουργία τους έχει ταυτόχρονα εκπαιδευτική και ερευνητική διάσταση. Η σημασία της πτυχής αυτής έχει οδηγήσει τον νομοθέτη στη θέσπιση ειδικού θεσμικού πλαισίου, με την καθιέρωση συγκεκριμένων εργαλείων χρηματοδότησης, τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ). Η παρούσα μελέτη εξετάζει την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για τους ΕΛΚΕ και προσπαθεί να αναδείξει την πραγματική νομική φύση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων, εστιάζοντας τόσο στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις όσο και στη λειτουργία τους. Η λειτουργία των ΕΛΚΕ παρουσιάζεται με αναφορές σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και παραδείγματα, ενώ η ανάλυση ολοκληρώνεται με λεπτομερείς αναφορές στη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου των ΕΛΚΕ και στην κείμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους.

Εικόνα Τεύχους
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr