Πίσω

Το Δίκαιο των Λαών και "η ιδέα της δημόσιας λογικής αναθεωρημένη"

Τζων Ρωλς

Αθήνα: Ποιότητα, 2002

 

Το Δίκαιο των Λαών, αν και αναμφίβολα το ωριμότερο κείμενο του Τζων Ρωλς, αποτελεί, ταυτόχρονα, το πιο ριψοκίνδυνο στοχαστικό εγχείρημα της επιστημονικής του διαδρομής. Σχοινοβατώντας στα λεπτά σύνορα μεταξύ ηθικών και πολιτικών κριτηρίων στις διεθνείς σχέσεις και χωρίς να απομακρύνεται από τα προηγούμενα κείμενά του, ο Τζων Ρωλς, επιχειρεί να αναγάγει τις φιλελεύθερες αρχές περί δικαίου, ηθικής και ελευθερίας στο διεθνές σύστημα των νεότερων χρόνων. Η ανάλυση του Τζωνς Ρωλς είναι γνήσια φιλελεύθερη και διατυπωμένη με τρόπο που σέβεται τις ηθικοκανονιστικές παραδοχές κάθε αναγνώστη.

Εικόνα Τεύχους
Αρχείο Pdf: 
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr