Πίσω

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο (website) του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο), το περιεχόμενο και η επωνυμία του διαδικτυακού τόπου (domain name), καθώς και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του μπορούν να αντιγραφούν (download) ή να αποθηκευθούν προσωρινά στη μνήμη του προσωπικού υπολογιστή κάποιου χρήστη με σκοπό την ανάγνωσή τους. Επιπλέον, το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Όροι Χρήσης

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα τους ή την ύπαρξη ενδεχόμενων λαθών. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.


Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει» και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο δικτυακός τόπος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφασίσει να επισκεφθεί και να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr