Πίσω

Πληροφορίες

Συντονιστής: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
                         
Οι Τομείς Εργασίας έχουν στόχο τη διατύπωση τεκμηριωμένων και υπεύθυνων προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση καίριων σύγχρονων προβλημάτων.


Στελεχώνονται από διακεκριμένους επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, αναλυτές, ειδικούς ερευνητές, καθώς και καταξιωμένους επαγγελματίες στους τομείς εξειδίκευσής τους, οι οποίοι μελετούν και αναλύουν συγκεκριμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους.


Οι μελέτες που εκπονούν χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και έχουν διττή χρήση στην έρευνα και στην εφαρμοσμένη πολιτική. Παράλληλα, δημιουργούν για το Ινστιτούτο Δημοκρατίας μια πολύτιμη δεξαμενή απόψεων, αναλύσεων και προτάσεων πολιτικής. Στους Τομείς Εργασίας δραστηριοποιούνται Επιστημονικοί Συνεργάτες και μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας.


Μέσω του Τομέα Εκδηλώσεων και του Τομέα Εκδόσεων, οι μελέτες των Τομέων Εργασίας παρουσιάζονται σε εξειδικευμένες ανά θέμα ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις και δημοσιεύσεις. Το έργο τους καλύπτει όλους τους τομείς κυβερνητικής ευθύνης.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr