Πίσω

Καζάκος Πάνος

Καζάκος Πάνος
Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πάνος Καζάκος γεννήθηκε το 1941. Είναι Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει ανάμεσα σε άλλα εμπειρογνώμων στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιστημονικός Δ/ντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών. Είναι επίσης μέλος της Κίνησης Πολιτών και της Διεθνούς Αμνηστίας. Αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα Καθημερινή, κατά διαστήματα  στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία και Αυγή και στα περιοδικά Οικονομικός Ταχυδρόμος το Αντί. Η μελέτη του «Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Σιδέρης, 1996) βραβεύθηκε τον Δεκέμβριο 1995 από την Ακαδημία Αθηνών.

Οι δημοσιεύσεις του καλύπτουν θέματα σχέσεων Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και εξελίξεων στη ΝΑ Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.

Άλλες δημοσιεύσεις (επιλογή): Ανάμεσα σε κράτος και αγορά. Οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα 1944-2000, Πατάκης, Αθήνα 2001. - (σε συν. με Π. Λιαργκόβα κ.ά.) Η Ελλάδα και το ευρωπαϊκό μέλλον της Τουρκίας, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001.-(co-ed) Greece and EC membership evaluated, Printer, London 1994.- Stabilisierung ohne Reform. Konvergenz und Pfadabhängigkeit in Griechenland der 90er Jahre, Discussion Paper C66, ZEI, Bonn 2000. - ‘‘Griechenlands Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion’’, in Rill, Bernd (Hrsg): Griechenland - Politik und Perspectiven, Hanns Seidel Stiftung-Akademie für Politik und Zeitgeschehen, München, 1999, S. 135-147. - ‘‘Von der EG zür Europäischen Union aus der Sicht des ‘ökonomischen Föderalismus’, in Föderalismus und die Architektur der Europäischen Integration, Südosteuropa-Gesellschaft, München 1994, pp. 139-158. - Η Ελλάδα στη μεταβαλλόμενη Ευρώπη. Δοκίμια οικονομικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, Παπαζήσης, Αθήνα 1994. - ‘‘Socialist Attitudes toward European Integration in the Eighties’’ in Kariotis, Th. (ed): The Greek Socialist Experiment, New York, 1992, pp. 257-278. - ‘‘Die EG-Agenda und die griechische Europa-Politik’’, in Europa-Archiv, Jg.46, Nr. 7/1991, S. 215-224.Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr