Πίσω

Φαναριώτης Παναγιώτης

Φαναριώτης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Φαναριώτης έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία). Έχει διατελέσει στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας, των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας (διευθυντής και γεν. διευθυντής αντίστοιχα), τακτικός καθηγητής ΚΑΤΕΕ (ΤΕΙ) και μέλος διοικητικού συμβουλίου τραπεζικού οργανισμού επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας του στα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας συνεργάστηκε, για την προώθηση σχετικών αναπτυξιακών σχεδίων της αρμοδιότητάς του, με ξένες κυβερνήσεις, ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και με διεθνείς οργανισμούς όπως: OECD, World Bank, UNDP, UNESCO κ.ά. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε πολλά διεθνή συνέδρια για θέματα δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης και έχει εκδώσει τα ακόλουθα βιβλία: Αρχές Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Σταμούλης, 2001), Ανθρώπινες Σχέσεις στο Εργασιακό Περιβάλλον (Σταμούλης, 1996), Εργασιακές Σχέσεις (Σταμούλης, 1998, 2004), Επιχειρησιακή Επικοινωνία (Σταμούλης, 1996), Δημόσια Γραφειοκρατία (Σταμούλης, 2001), Δημόσια Διοίκηση, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση (Σταμούλης, 1999), Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (Σταμούλης, 2000), Η εκπαίδευση στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Σταμούλης, 2004).

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr