Πίσω

Ημερίδα με τίτλο: Κοινωνική Συνοχή σε Περίοδο κρίσης (Θεσσαλονίκη).

Video: 
Video Vimeo: 
http://vimeo.com/42709772
Video Thumbnail: 

Μαριάνα Πυργιώτη

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr