Πίσω

Διεθνείς Συνεργασίες

Άλλοι Εταίροι

Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP)

Το YEPP αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας των νεολαιών ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων (στις οποίες συγκαταλέγεται και η ΟΝΝΕΔ) με στόχο τη συζήτηση και τη διατύπωση θέσεων σχετικά με ζητήματα πολιτικής που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαίους πολίτες.

Συντονιστής: ΔρΑντώνης Κλάψης, Ιστορικός - Διεθνολόγος

Επιστημονική Συνεργάτιδα: Έλενα Φλούδα, Διεθνολόγος

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα με τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, την εκπόνηση ερευνών και την επιμέλεια διεθνών εκδόσεων. Η διεθνής δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Τον πρώτο αποτελεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως πλήρους μέλους σε πανευρωπαϊκούς πολυμερείς θεσμούς και δίκτυα, όπως:

  • το Centre for European Studies, επίσημη «δεξαμενή σκέψης» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
  • το European Ideas Network, ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα,
  • το European Network of Political Foundations, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά μία μεγάλη σειρά διμερών δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ιδεολογικά συγγενή πολιτικά ινστιτούτα: Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, International Republican Institute, Fondation pour l’ Innovation Politique, Fondation Robert Schuman, Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales (FAES), Politische Akademie der ÖVP, Fondazione Res Publica.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με άλλους εταίρους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:  ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα (π.χ. Friends of Europe, European Policy Centre, Security & Defence Agenda), πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP).

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr