Πίσω

Διεθνείς Συνεργασίες

Διμερείς Συνεργασίες

Fondazione Res Publica

Το ίδρυμα Res Publica είναι ένα ιταλικό think tank που υπερασπίζεται την ιδέα ενός σύγχρονου ισχυρού κράτους το οποίο θα προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών του και θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών που είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της οικονομίας.

Άλλοι Εταίροι

Friends of Europe

Το Friends of Europe είναι ένα ανεξάρτητο think tank το οποίο είναι αφοσιωμένο στη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης και την παραγωγή καινοτόμας σκέψης για όλο το φάσμα των ζητημάτων πολιτικής που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαίους πολίτες. 

European Policy Centre

Το European Policy Centre (EPC) είναι μια δεξαμενή σκέψης η οποία επιχειρεί να συνεισφέρει στην επιτυχή έκβαση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το EPC προσφέρει τόσο στα μέλη του, όσο και στο ευρύτερο κοινό, άμεση και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και ανάλυση για ζητήματα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Europe’s World

Το Europe’s World είναι μια τριμηνιαία πολιτική επιθεώρηση η οποία έχει ως στόχο να προσφέρει ένα βήμα για την παρουσίαση ιδεών και τη διεξαγωγή διαλόγου ανάμεσα σε ερευνητές και πολιτικούς από όλη την Ευρώπη.

Security & Defence Agenda

Το Security & Defence Agenda (SDA) είναι μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες η οποία έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας και άμυνας. Στις δράσεις του SDA περιλαμβάνονται η διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων και η εκπόνηση μελετών σχετικά με βασικές προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν στον τομέα της ασφάλειας.

Συντονιστής: ΔρΑντώνης Κλάψης, Ιστορικός - Διεθνολόγος

Επιστημονική Συνεργάτιδα: Έλενα Φλούδα, Διεθνολόγος

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα με τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, την εκπόνηση ερευνών και την επιμέλεια διεθνών εκδόσεων. Η διεθνής δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Τον πρώτο αποτελεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως πλήρους μέλους σε πανευρωπαϊκούς πολυμερείς θεσμούς και δίκτυα, όπως:

  • το Centre for European Studies, επίσημη «δεξαμενή σκέψης» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
  • το European Ideas Network, ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα,
  • το European Network of Political Foundations, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά μία μεγάλη σειρά διμερών δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ιδεολογικά συγγενή πολιτικά ινστιτούτα: Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, International Republican Institute, Fondation pour l’ Innovation Politique, Fondation Robert Schuman, Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales (FAES), Politische Akademie der ÖVP, Fondazione Res Publica.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με άλλους εταίρους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:  ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα (π.χ. Friends of Europe, European Policy Centre, Security & Defence Agenda), πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP).

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr