Πίσω

Διεθνείς Συνεργασίες

Διμερείς Συνεργασίες

International Republican Institute

Το International Republican Institute είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο της ελευθερίας και της δημοκρατίας με τη διεξαγωγή ανοικτών εκλογών, τη χρηστή διακυβέρνηση και την καθιέρωση του κράτους δικαίου.

Fondation pour l’ Innovation Politique

Το Fondation pour l’ Innovation Politique (FONDAPOL) είναι ένα γαλλικό think tank το οποίο συνεισφέρει από μια φιλελεύθερη, προοδευτική και ευρωπαϊκή προοπτική στον πλουραλισμό της σκέψης και στην αναζωογόνηση της δημόσιας πολιτικής συζήτησης.

Fondation Robert Schuman

Το Fondation Robert Schuman είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης η οποία εργάζεται για την προώθηση του ευρωπαϊκού οράματος. Στις δραστηριότητες του ιδρύματος συγκαταλέγονται η εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συζήτηση ζητημάτων άμεσου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales (FAES)

Το FAES είναι η δεξαμενή σκέψης του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Στους στόχους του ιδρύματος περιλαμβάνεται η διατύπωση και προώθηση ιδεών και προτάσεων που θα συνεισφέρουν στην παγίωση των αξιών της δυτικής ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού.

Politische Akademie der ÖVP

Η Πολιτική Ακαδημία είναι η δεξαμενή σκέψης του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP). Η δράση της επικεντρώνεται στην προαγωγή της πολιτικής εκπαίδευσης και της έρευνας

Συντονιστής: ΔρΑντώνης Κλάψης, Ιστορικός - Διεθνολόγος

Επιστημονική Συνεργάτιδα: Έλενα Φλούδα, Διεθνολόγος

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα με τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, την εκπόνηση ερευνών και την επιμέλεια διεθνών εκδόσεων. Η διεθνής δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Τον πρώτο αποτελεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως πλήρους μέλους σε πανευρωπαϊκούς πολυμερείς θεσμούς και δίκτυα, όπως:

  • το Centre for European Studies, επίσημη «δεξαμενή σκέψης» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
  • το European Ideas Network, ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα,
  • το European Network of Political Foundations, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά μία μεγάλη σειρά διμερών δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ιδεολογικά συγγενή πολιτικά ινστιτούτα: Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, International Republican Institute, Fondation pour l’ Innovation Politique, Fondation Robert Schuman, Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales (FAES), Politische Akademie der ÖVP, Fondazione Res Publica.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με άλλους εταίρους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:  ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα (π.χ. Friends of Europe, European Policy Centre, Security & Defence Agenda), πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP).

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr