Πίσω

Διεθνείς Συνεργασίες

Πολυμερή Δίκτυα

Centre for European Studies

Το Centre for European Studies είναι η επίσημη δεξαμενή σκέψης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο στόχος του είναι η ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

European Ideas Network

Το European Ideas Network είναι ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα. Στις εργασίες του συμμετέχουν 600 περίπου προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη όπως πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, αναλυτές, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών.

European Network of Political Foundations

Το European Network of Political Foundations είναι ένα δίκτυο συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL στην Αθήνα.

Διμερείς Συνεργασίες

Konrad Adenauer Stiftung

Το Konrad Adenauer Stiftung (KAS) είναι η δεξαμενή σκέψης του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στη Γερμανία. Το KAS διατηρεί γραφεία σε 81 χώρες και στοχεύει στην προώθηση των αρχών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL στην Αθήνα.
Hanns Seidel Stiftung

Το Hanns Seidel Stiftung (HSS) είναι η δεξαμενή σκέψης του κόμματος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) στη Βαυαρία της Γερμανίας. Η φράση «στην υπηρεσία της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ανάπτυξης» χαρακτηρίζει τόσο τη δράση, όσο και την αποστολή του ιδρύματος.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL στην Αθήνα.

Συντονιστής: ΔρΑντώνης Κλάψης, Ιστορικός - Διεθνολόγος

Επιστημονική Συνεργάτιδα: Έλενα Φλούδα, Διεθνολόγος

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει πολυσχιδή διεθνή δραστηριότητα με τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, την εκπόνηση ερευνών και την επιμέλεια διεθνών εκδόσεων. Η διεθνής δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Τον πρώτο αποτελεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως πλήρους μέλους σε πανευρωπαϊκούς πολυμερείς θεσμούς και δίκτυα, όπως:

  • το Centre for European Studies, επίσημη «δεξαμενή σκέψης» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
  • το European Ideas Network, ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ, υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο προάγει το διάλογο και την καινοτόμο σκέψη για καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα,
  • το European Network of Political Foundations, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά μία μεγάλη σειρά διμερών δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ιδεολογικά συγγενή πολιτικά ινστιτούτα: Konrad Adenauer Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, International Republican Institute, Fondation pour l’ Innovation Politique, Fondation Robert Schuman, Fundacion para el Analysis y los Estudios Sociales (FAES), Politische Akademie der ÖVP, Fondazione Res Publica.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ινστιτούτο με άλλους εταίρους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:  ανεξάρτητα πολιτικά ιδρύματα (π.χ. Friends of Europe, European Policy Centre, Security & Defence Agenda), πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP).

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr