Πίσω

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας αναπτύσσει συστηματική συνεργασία με αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από την έναρξη της λειτουργίας του έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και άλλων ερευνητικών δράσεων σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα της διατλαντικές σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης με το Johns Hopkins University, τη διοργάνωση debate για το δίλημμα της βιώσιμης ανάπτυξης σχετιζόμενο με την κλιματική αλλαγή με το Tufts University και την επικείμενη διοργάνωση συνεδρίου για τα Βαλκάνια στον Ψυχρό Πόλεμο με το London School of Economics. Από το 2008, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας συστηματοποίησε και τη διεθνή εκδοτική του παρουσία αναπτύσσοντας συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκδοτικό οίκο Springer.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr