Αρχική

Φιλελεύθερη Έμφαση

Εικόνα Τεύχους
Φιλελεύθερη Έμφαση

O φιλελευθερισμός στην Ελλάδα: ιστορία, κοινωνία, πολιτική, οικονομία

Διεθνείς Εκδόσεις

Εικόνα Τεύχους
Διεθνείς Εκδόσεις

Στην Ελλάδα την τελευταία χρονική περίοδο οι συζητήσεις εν πολλοίς εξαντλούνται στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των πρόσφατων εθνικών εκλογών. Ωστόσο για μια ουσιαστική ανάλυση της νέας πολιτικής πραγματικότητας χρήσιμη είναι η ανάλυση του ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Έρευνα

H Τεκμηρίωση βασίζεται στη συλλογή αρχειακού υλικού, στη συγκέντρωση στοιχείων για τρέχουσες έρευνες και στο συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλήρες αρχείο δημοσιευμάτων για τις δράσεις του Ινστιτούτου Δημοκρατίας από το 1998 έως σήμερα και ένα πλούσιο ψηφιοποιημένο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.
Τομείς Εργασίας Ινστιτούτου Δημοκρατίας Αθήνας
  • Τομέας Διεθνών Σχέσεων, Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας
  • Τομέας Οικονομίας
  • Τομέας Κοινωνικού Κράτους
  • Τομέας Θεσμών & Δημόσιας Διοίκησης
  • Ομάδα Ιστορικών
Τομείς Εργασίας Ινστιτούτου Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης
  • Τομέας Οικονομίας
  • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
  • Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού
  • Τομέας Ανάπτυξης - Καινοτομίας
  • Τομέας Ενέργειας - Περιβάλλοντος
Πολιτική Ακαδημία

Διεθνώς, έχουν, πλέον, επικρατήσει οι αντιλήψεις για ενθάρρυνση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, για μια δυναμική ιδιωτική πρωτοβουλία, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης και για διεύρυνση των ατομικών επιλογών. Έχουν, με δύο λόγια, επικρατήσει παγκοσμίως οι φιλελεύθερες αντιλήψεις. Αυτές, σε γενικές γραμμές, ακολουθούν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Είτε ονομάζονται σοσιαλιστικές είτε φιλελεύθερες είτε συντηρητικές.

Clone of Πολιτική Ακαδημία

Διεθνώς, έχουν, πλέον, επικρατήσει οι αντιλήψεις για ενθάρρυνση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, για μια δυναμική ιδιωτική πρωτοβουλία, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης και για διεύρυνση των ατομικών επιλογών. Έχουν, με δύο λόγια, επικρατήσει παγκοσμίως οι φιλελεύθερες αντιλήψεις. Αυτές, σε γενικές γραμμές, ακολουθούν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Είτε ονομάζονται σοσιαλιστικές είτε φιλελεύθερες είτε συντηρητικές.

Επιμόρφωση 1

Διεθνώς, έχουν, πλέον, επικρατήσει οι αντιλήψεις για ενθάρρυνση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, για μια δυναμική ιδιωτική πρωτοβουλία, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης και για διεύρυνση των ατομικών επιλογών. Έχουν, με δύο λόγια, επικρατήσει παγκοσμίως οι φιλελεύθερες αντιλήψεις. Αυτές, σε γενικές γραμμές, ακολουθούν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Είτε ονομάζονται σοσιαλιστικές είτε φιλελεύθερες είτε συντηρητικές.

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία τον Δεύτερο Κύκλο σεμιναρίων της Πολιτικής Ακαδημίας για το 2012. Mάθετε περισσότερα για το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στην έδρα του Ινστιτούτου Δημοκρατίας.

Περισσότερα

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr