Πίσω

Εκδηλώσεις

Ο Τομέας Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων, σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, καθώς και τη διοργάνωση των δράσεων της Πολιτικής Ακαδημίας και των Ομάδων Μελετών. Συναφή ινστιτούτα, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί, φορείς πολιτικών κομμάτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, περιλαμβάνονται στο ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα. 

Οι εκδηλώσεις του Ινστιτούτου αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού προβληματισμού. Τα πρακτικά των ημερίδων και των συνεδρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας δημοσιεύονται στις εκδόσεις του.

Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr