Πίσω

Διοικητικό Συμβούλιο

Mέλη
Πρόεδρος Δ.Σ.
τ. Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Mέλη
Γενική Διευθύντρια
Αναπλ. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, τ. Αντιπρύτανης/ Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Mέλη
Γραμματέας Δ.Σ.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, π. Υφυπουργός
Mέλη
Tαμίας Δ.Σ.
Καθηγητής Πληροφορικής, τ. Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Επιχειρηματίας, π. Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας
Δημοσιογράφος, Δημοτικός Υπάλληλος
Σύμβουλος Επικοινωνίας και Πολιτικής Διαχείρισης
Δικηγόρος, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
Οικονομολόγος, Δήμαρχος Σαρωνικού

Γενική Διευθύντρια

Μπότσιου E. Κωνσταντίνα
Αναπλ. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, τ. Αντιπρύτανης/ Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Copyright © 2011 idkaramanlis | All rights reserved.

Επικοινωνία

Πειραιώς 62
18346, Μοσχάτο
Τηλ. 2109444303
Fax. 2109444860
e-mail: info[at]idkaramanlis[dot]gr