Βιογραφικό Σημείωμα
Νίκος Παπαθανάσης
.

Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής