Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ευρυδίκη Τσέλιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Institut d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruxelles) με ειδίκευση στις «Ευρωπαϊκές σπουδές  με πολιτική κατεύθυνση» (Études européennes à finalité politique).

Έχει διατελέσει ως ερευνητική βοηθός Καθηγητή του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (2005-2007) σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα: Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση της Ελλάδος στο διεθνές σύστημα, ευρωπαϊκό Σύνταγμα κ.ά. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοκρατικότητα και λαϊκή συμμετοχή στην Ε.Ε., θεσμοί και πολιτικές της Ε.Ε., διεύρυνση με έμφαση στην Τουρκία, εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.


e-mail: etseliou@idkaramanlis.gr