Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών