Βιογραφικό Σημείωμα
Mέλη
Αλέξιος Παπασταύρου
Δικηγόρος

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ιδιωτικό δίκαιο του πανεπιστήμιο Robert Schuman στο Στρασβούργο (1992).

Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Εθνικού Τμήματος Χημικών Όπλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2005-2009) και Τεχνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την καθιέρωση της Διεθνούς Συνθήκης για το ξέπλυμα χρήματος (2004-2006). Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Θεραπείας του Παιδιού και της Οικογένειας (2001-2005) και αποτελεί από το 2001 Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας. Επιπλέον είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δικηγόρων για την Απασχόληση.

Σύμφωνα με το Chambers & Partners  2015, είναι ο μόνος Έλληνας Δικηγόρος που έχει τιμηθεί με τον τίτλο του “Star Individual” στον Τομέα του Εργατικού Δικαίου.

Ειδικεύεται σε ζητήματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην παροχή νομικών συμβουλών σε όλες τις πτυχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον στο επίκεντρο των νομικών ενδιαφερόντων του αποτελεί η παροχή νομικών συμβουλών –κυρίως προς την εργοδοτική πλευρά -σε ζητήματα ατομικών και συλλογικών σχέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας και απεργίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εξυγίανσης επιχειρήσεων, ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών και ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και έντονη δικαστηριακή εμπειρία επί διαφορών εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.