Βιογραφικό Σημείωμα
Mέλη
Γεώργιος Ιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ο Γεώργιος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 1946. Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι απόφοιτος της Βαρβάκειου Πρότυπου Σχολής (1963), και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1968). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Ανώτερο Ινστιτούτο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Πανεπιστημίου Aix-en-Provence της Μασσαλίας στη Γαλλία (1969). Εκπλήρωσε τη στρατιωτική θητεία του, ως έφεδρος ανθυποσμηναγός, στην Πολεμική Αεροπορία (1969-1972).

Συμμετείχε, ως μελετητής Πολιτικός Μηχανικός, σε περισσότερα από εκατό πενήντα σημαντικά έργα με φέροντα οργανισμό από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988).Δίδαξε ως Καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΕΜΠ) με γνωστικό αντικείμενο τα δομικά έργα από χάλυβα μέχρι την αποχώρησή του το 2013 και έκτοτε διατελεί Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής για τρία χρόνια (2003-2006). Είναι συγγραφέας επτά τεχνικών βιβλίων στα ελληνικεά ή τα γερμανικά. Έχει εκλεγεί μέλος σε μια σειρά από διεθνείς επιστημονικές επιτροπές.

Έχει προεδρεύσει του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας (1989-1993). Κατά περιόδους, έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος των Τεχνικών Συμβουλίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Υπηρέτησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στην επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων για πολλές τριετείς θητείες και έχει προεδρεύσει την περίοδο 2013-2015.