Βιογραφικό Σημείωμα
Mέλη
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Καθηγητής Πληροφορικής, τ. Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Tαμίας Δ.Σ.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εκλέχθηκε και διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών του Τμήματος.

Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Προσομοίωσης. Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sussex στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διατέλεσε για τέσσερα χρόνια Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Σεπτέμβριος 2011 έως Ιανουάριο 2016). Στη συνέχεια, εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τη θητεία του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα περιουσιολογίου και ΕΤΑΚ, ELENXIS, νέο TAXISNet, ICISNet, πληροφοριακό σύστημα ΓΧΚ, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων και ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis).

Έχει εκλεγεί και διατελέσει Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών
Πανεπιστημίων. Επιπλέον έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων στην Επιτροπή Συνόδων Πρυτάνεων Γερμανικών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Συνεργάζεται με το επιστημονικό περιοδικό “Requirements Engineering” (Springer) ως επιμελητής εκδόσεων (Associate Editor).

Τέλος, έχει διατελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας 2020” (2014-2015).