Βιογραφικό Σημείωμα
Μιχάλης Μπεκίρης
.

Μέλος Δ.Σ.